Zachraňme 40 parkovacích míst v Jičínské ulici na Žižkově

 • FB
  sdílej nás
 • INS
  sleduj nás
 • YTB
  odebírej nás

Jičínská ulice v Praze 3 dlouhodobě trpí nadměrným hlukem. Na tomto faktu se shodnou všichni, včetně odpovědné Hygienické stanice a snad i nebožtíků z vedlejších Olšanských hřbitovů. Pokud se člověk podívá na povrch silnice v Jičínské, tak nemůže být překvapen. Dlážděná vozovka se spoustou výmolů a nerovností je nejen hlučná, ale nutí i řidiče najíždět na tramvajový pás, kde tolik děr nepotkáte.

Jičínská, chybějící kostky dlažby
Jičínská ulice, v celé délce jsou bohužel místa, kde chybí kostky dlažby.

Projektovou dokumentaci na stavbu „Jičínská HLUK" zpracovala pověřená firma SUDOP PRAHA a.s.. Studie řeší uliční prostor Jičínské v úseku Lucemburská – Olšanské náměstí. Objednatelem předmětné liniové stavby je TSK Praha a.s.

Obsahem návrhu je výměna povrchu vozovky, kdy místo stávajících dlažebních kostek bude povrch vozovky v části pojížděné automobily a autobusy nahrazen tichým asfaltem. To je samozřejmě žádoucí a udělat se to mělo již dávno.

Neakceptovatelným faktorem návrhu je však navržené prostorové uspořádání, v jehož důsledku by rezidenti této oblasti přišli o celých 40 parkovacích míst.
Navržená varianta počítá se stávajícím vedením tramvajové trati a rozšířením chodníku na straně areálu Olšanských hřbitovů, umístěním parkovacího zálivu na úkor stávající vozovky. Směrem k ulici Lucemburská je však navržen tramvajový pás nepojížděný nekolejovou dopravou, oddělený betonovou tvarovkou, a dále navazující jízdní pruh a chodník. Směrem k Olšanskému náměstí je navržen tramvajový pás pojížděný nekolejovou dopravou a parkovací zálivy. Na chodníku se počítá se smíšeným pohybem cyklistů a chodců.

Přeloženo do jednoduché lidštiny:

- Objednatel TSK chce s hlukem v Jičínské konečně něco dělat a v rámci rekonstrukce použit tichý asfalt  > Sláva.
- Nově navržené uspořádání má však zrušit všechna parkovací místa u domů v Jičínské  >  Neakceptovatelné

Uváděné důvody objednatele i zpracovatele pro tuto variantu jsou v zásadě dva:

1) Dopravní podnik hl.m Prahy nechce povolit případné pojíždění aut po tramvajovém pásu ve směru k Flóře.

K tomuto bodu náš spolek JedemeAUTEM uvádí:

a) V současné době využívají auta prostoru tramvajového pásu ve směru nahoru hlavně z důvodu katastrofálního stavu povrchu vozovky a ne jako koníček. Pokud bude po rekonstrukci na vozovce kvalitní nový povrch, pak se nebudou nuceni řidiči tlačit při stoupání na koleje.

b) Pokud někdy v dopravních špičkách docházelo ke „kolizi“ tramvaje a aut v prostoru s křižovatkou Lucemburská, pak to nesouviselo s provozem v úseku od Olšanského náměstí, ale „špunt“ vytváří úsek od Lucemburské k Floře. Zlepšení situace v tomto úseku by mohlo nastat posunem autobusové zastávky Flora až za křižovatku. Zároveň při výjezdu z garáží OC Flora by měla být navrácena možnost odbočit pouze vpravo, směrem dolu po Jičínské

c) Zachování možnosti pojíždění ve směru na Floru je žádoucí i z hlediska IZS.

2) Návrh obsahuje rozšíření chodníku u hřbitovní zdi kvůli cyklistům.

K tomuto bodu náš spolek JedemeAUTEM uvádí:

Nevidíme žádný obhajitelný důvod pro rozšiřování chodníku, jehož důvodem by bylo umožnit cyklistům společné využívat chodník s chodci. Při cestě cyklistů by zde hrozilo nebezpečí střetu s chodcem. Cyklisté zároveň mohou v dané oblasti využít již stávajících páteřních tras A24 a A42 nebo hlavních tras A243 a A421.

-----

Realizace úprav v navržené podobě a zásadní úbytek možnosti parkování by v konečném důsledku nezasáhl pouze rezidenty z Jičínské ulice, ale samozřejmě i obyvatele navazujích ulic Křišťanova, Lucemburská, Přemyslovská, Sudoměřská, Baranova či Olšanské náměstí. Logicky by se násilně vyparkovaná auta z Jičínské začala objevovat právě v sousedních ulicích a soupeřit o možnost zaparkovat. 

Za poslední dva roky současné vládní kolaice Prahy 3 (TOP 09 + STAN, Pirátská strana, Strana Zelených) bohužel došlo k razantmnímu úbytku parkovacích míst v rámci celé městské části. Nelze jen tiše akceptovat radniční restrikce vůči motoristům.
K předmětnému návrhu úprav v Jičínské ulici se má Praha 3 právě v současnosti vyjádřit a je zřejmé, že navržená varianta má podporu místostarosty Praha 3 (Rut - Strana Zelených), který má v kompetenci dopravu a tím i celé koalice.

Toto jsme se snažili zvrátit na zatím posledním jednání Dopravní komise Prahy 3 (poradní orgán Rady Prahy 3) dne 26.10.2020, kde byl bod - 1. Stavební úpravy v ulici Jičínská – akce „Hluk“ (úsek Olšanské náměstí – Lucemburská) - projednáván.

Bohužel navržené usnesení, které požadovalo zpracování a realizaci varianty, která zachová parkovací místa po obou stranách Jičínské při zachování normových šířek, jsme podpořili jenom dva (Svoboda, Mikuláš). 

návrh usnesení
Jičínská, nepřijatý návrh usnesení :-(

Naopak jiní členové komise, zejména Žaloudek (Zelení), Svačina (AutoMat), Chour (Piráti) důrazně protlačovali předložený návrh SUDOPU bez ohledu na potřeby místních občanů :-(
Nicméně se nám aspoň v závěru podařilo vyžádat si doplňující podklady a konečné rozhodnutí ve věci oddálit na příští jednání Dopravní komise. To by se mělo uskutečnit 7.12.2020 a s ohledem na epidemiologickou sitiuaci by mělo probíhat distančním způsobem prostřednictvím aplikace MS Teams. Účast veřejnosti na tomto jednání je možná i žádoucí.

Co budeme na tomto jednání požadovat my? 

1) Rekonstrukci tramvajové trati,  včetně odhlučnění a montáže pryžových bokovnic kolejnic a antivibračních pásů, které významně přispějí ke snížení hlučnosti provozu na trati. 

2) Rekonstrukci vozovky, kde novým povrchem bude tzv. tichý asfalt. Obnovu chodníků.

3) Zachování skladby prostorového uspořádaní, včetně možnosti parkování na obou stranách Jičínské ulice.

4) Realici provést nejpozději v roce 2022.

Souhlasíte s uvedenými požadavky? Žádáte, aby Praha 3 přijala takové usnesení a toto stanovisko odeslala zhotoviteli? Chcete nám v tom pomoci?

Varianta A

Můžete virtuálně podepsat petici, která obsahuje výše zmíněné požadavky ... https://www.petice.com/rekonstrukce-jicinske-bez-ubytku-parkovani
/ nevolíme tentokrát možnost osobního pdpisu s ohledem na nouzový stav a proticovidová opatření /

Varianta B

Můžete se 7.12.2020 připojit na jednání komise a říct svůj názor. Elektronickou adresu setkání zveřejníme, až bude odborem dopravy určena.

Varianta C

Můžete se stát členem Klubu přátel JedemeAUTEM a držet nám palce ... https://www.jedemeautem.cz/podporte-nas

Varinaty AB i C lze samozřejmě kombinovat

profil ulice umožňuje prostorovou koexistenci chodců, zaparkovaných aut, jedoucí motoristů i tramvají
Profil Jičínské umožňuje prostorovou koexistenci chodců, zaparkovaných aut, jedoucích motoristů i tramvají.

 

Přílohy:

1. Jičínská - hluk, souhrnná technická zpráva
2. Jičínská - hluk, celkový situační výkres
3. Jičínská - hluk, situační výkres
4. Dopravní komise, zápis č.12
5. Fotodokumentace

 

V Praze dne 8.11.2020

Ing. Mojmír Mikuláš
Předseda spolku JEDEME AUTEM z.s.
Zastupitel MČ Praha 3
Člen Dopravní komise Prahy 3

Ing. Jakub Svoboda
Člen Klubu přátel JEDEME AUTEM z.s.
Člen Dopravní komise Prahy 3
 

 • Jičínská, současný stav
 • Jičínská, současný stav
 • Jičínská, současný stav
 • Jičínská, návrh
 • Jičínská, návrh