Beseda u Svobodných

  • FB
    sdílej nás
  • INS
    sleduj nás
  • YTB
    odebírej nás

Jsme rádi za každou příležitost prezentovat náš pohled na dopravu.
Naposledy jsme byli pozváni do Prahy na setkání Svobodných a besedu o současných trendech v dopravě i možném budoucím vývoji.

Program:
 

1)  JEDEME AUTEM z.s.

Pohled na dopravu od volantu auta

2)  Doprava Praha

a) Kdo ji má na starost. Kdo ji vytváří a kdo zodpovídá.

MHMP magistrát – moc politická

TSK a.s. – výkonná složka

b) O co se opírá (ideové a technické podklady)

Plán udržitelné mobility Prahy

Projektování místních komunikací

Dopravní politika ČR

c) Jaké jsou trendy posledních let

Zklidnění dopravy + regulace.

Směřování k „bezemisní“ dopravě

Preference důležitosti: chodci > veřejná doprava > cyklisté > IAD

d) Co Praze chybí

Městské okruhy

Celkově investice do dopravní infrastruktury

Normální politická reprezentace s vyváženým přístupem k dopravě.

3) Možná obrana proti změnám a úpravám

a) Publikační činnost. Blogy, sociální sítě, radniční noviny..

b) Připomínky návrhů obecné povahy na úpravy

c) Interpelace politické reprezentace, dopravní komise

d) Petice

e) Demonstrace a jiný outdoor