Duben, měsíc boje proti vyhrazeným pruhům v Praze

  • FB
    sdílej nás
  • INS
    sleduj nás
  • YTB
    odebírej nás

Duben je každoročně považován za měsíc bezpečnosti na našich silnicích. V těchto dnech mohou řidiči potkat v ulicích více dopravních policistů. 
Pro pražské sympatizanty by mohl být letošní duben měsícem odboje proti neobhajitelně ukradeným pruhům pro auta, někde trvale a někde v nesmyslném časovém úseku.

Magistrát hl.m.Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, vydal loni 22.10 Opatření obecné povahy -  stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

týkající se úpravy časového omezení a dopravního značení ve vybraných vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy, vozidla integrovaného záchranného systému, městské policie, taxislužby a cyklisty na pozemních komunikacích Strakonická, Nádražní, Kukulova, Českobrodská, Horňátecká, Zálesí, K Horkám, Soběslavská, Bohdalecká, Türkova, Vídeňská, Černokostelecká, Výstavní, Evropská a U vršovického hřbitova ve správních obvodech městských částí Praha 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 dle přiložené dokumentace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

Úprava časového omezení spočívá v zavedení dvou režimů platnosti časového omezení v dotčených vyhrazených jízdních pruzích, a to
1) ze současného Po-Pá 6-10 + 14-19 h, resp. Po-Pá 7-10 + 14-19 h, na režim s omezenou platností na pracovní dny v rozmezí od 6:00 do 20:00 h
2) režim BEZ omezené platnosti.

Realizace tohoto opatření probíhala od přelomu loňského do začátku letošního roku a my jsme opakovaně obdrželi žádost pražských automobilistů, abychom se k věci vyslovili, pomohli ji zastavit nebo se anžili úpravy vrátit zpět.

STANOVISKO JedemeAUTEM :

Od Magistrátu je ta celá akce PRASÁRNA :-(

S obdobným opatřením totiž přišel pražský Magistrát již v říjnu 2020 https://www.jedemeautem.cz/clanek/nonstop-zakaz-vjezdu-automobilu-na-vyh...
Tenkrát se dokonce mělo jednat o plošnou změnu a stanovení pruhů bez časově omezené platnosti. Proti jsme se postavili nejen my, ale tenkrát negativně připomínkovala návrh i Policie ČR a tak se nám společně podařilo přesvědčit i většinu paržských zastupitelů, kteří se nakonec proti realizaci navržených opatření vyslovili. Nebezpečí bylo tenkrát zažehnané, o čemž informovala i média https://www.jedemeautem.cz/clanek/auto-neni-hrich-prazsti-zastupitele-od...

Jak je ale z dnešní situace patrné, tak nepřátelé aut v Praze si dali jen několikaměsíční pauzu a připravovali trochu zjemněný návrh. Ten už nebyl celoplošný, ale byl navržen na 15 komunikací, nicméně dopravně stěžejních. 
Ale hlavně, vše bylo připravováno v naprosté tichosti až ilegalitě. Návrh k připomínkování byl záměrně uveden v létě a bez oficialit, takže z naší strany ani ze strany dalších orgánů bohužel nebyl připomínkován...
Podoba navržených opatření vešla ve známost až při její realizaci k překvapení všech pražských motoristů.

Ač už je to tedy trochu "s křížkem po funuse", přece jen nás naši příznivci nakonce přesvědčili, že se musíme proti opatřením postavit. Stále totiž platí, co jsme psali už dva roky zpátky:
- Návrh nebyl dostatečně zdůvodněný. Veřejná správa není oprávněna vytvářet omezení svévolně. Tomuhle opatření zoufale chybí princip proporcionality.
- Pro každé nové opatření a instalaci dopravního značení musí být splněny dva základní atributy a to je nezbytnost a účelnost. Ani jeden z nich není splněn