Interpelace ve věci uzavírky části Smetanova nábřeží na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy

  • FB
    sdílej nás
  • INS
    sleduj nás
  • YTB
    odebírej nás

V rámci projednání návrhu programu jednání jsme interpelovali zastupitele s cílem zařadit na program jednání bod s názvem „Smetanovo nábřeží“. Tento bod byl na jednání zařazen a v odpoledních hodinách projednán. Nicméně žádné smysluplné usnesení ve věci nebylo přijato.