Petice proti razantnímu navýšení cen rezidentního parkování v Praze

  • FB
    sdílej nás
  • INS
    sleduj nás
  • YTB
    odebírej nás

https://www.petice.com/petice_proti_navyseni_cen_rezidentniho_parkovani_...

 

My, níže podepsaní občané ČR, jsme proti razantnímu zdražování parkování v Praze. Návrh ceny ročního parkovacího oprávnění pro rezidenty ve výši 2.400,- Kč, případně návrhy na ještě vyšší ceny, jsou pro nás neakceptovatelné.

Důvodová zpráva:

Pražský Magistrát a samosprávy jednotlivých městských částí  intenzivně připravuji zásadní zvýšení cen rezidentního parkování pro Pražany. V současnosti (06/2021) probíhá již postupný schvalovací proces, v jehož důsledku má dojít k razantnímu navýšení ceny ročního parkovacího oprávnění pro rezidenty Prahy ze současných 1.200,- Kč na 2.400,- Kč, tedy na dvojnásobek současné ceny.

V některých městských částech jdou v krocích proti automobilistům ještě dále a navrhují růst ceny až na 3.600,- Kč ročně.

O vyšší ceně za rezidentní parkování by se snad dalo hovořit v případě, že by počet parkovacích míst odpovídal počtu aut a místo k zaparkování by bylo garantované. Tak tomu však není a počet vydaných oprávnění znatelně překračuje počet parkovacích míst. Požadovat po Pražanech vícetisícové částky pouze za vyšší šanci, že zaparkují ve své rezidentní oblasti, není obhajitelné.

Zároveň s krokem zdražení parkování je současně v Praze plánováno zřízení menších parkovacích oblastí, které přinesou rozdělení velké oblasti celé městské části na více menších oblastí. Se zaplaceným oprávněním pro malou oblast pak Pražané zaparkují v místě svého bydliště, ale již ne na jiných místech své městské části, např. až povezou dítě do školy, pojedou k doktorovi nebo nakoupit.  

Podklady:

a) Ze zápisu Výboru pro dopravu ZHMP: „Komise schválila (5-2-2) doporučení Radě HMP na úpravu ceny ročního parkovacího oprávnění pro rezidenty pro velkou parkovací oblast u prvního parkovacího oprávnění rezidenta z 1200,- Kč na 2400,- Kč.“

b) Ze zápisu Dopravní komise Prahy 3: Schválené (5-0-2) usnesení: „Dopravní komise doporučuje stanovit cenu za roční rezidentní oprávnění pro tzv. velkou parkovací oblast (tj. celé území MČ Praha 3) na 3.600 Kč, což odpovídá ceně ročního kuponu na MHD“

 

Mojmír Mikuláš, předseda JedemeAUTEM z.s.