Petr Fiala reaguje na naší petici

  • FB
    sdílej nás
  • INS
    sleduj nás
  • YTB
    odebírej nás

Vážený pane inženýre,

obdržel jsem od Vás, jakožto zástupce petentů, petici s názvem „Snížení spotřební daně a DPH na pohonné hmoty (= levnější benzin a nafta)“, v níž žádáte přijetí následujících opatření:
- Snížení spotřební daně u pohonných hmot na minimum
- Snížení DPH z pohonných hmot z 21 % na sníženou sazbu 10 %
- Zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot“.

K Vašim požadavkům, s nimiž jsem se pečlivě seznámil, si Vám dovoluji sdělit následující. Problematika aktuálních vysokých cen pohonných hmot v České republice byla diskutována na jednání vlády dne 9. 3. 2022. Z této diskuse vzešly tři konkrétní návrhy řešení. Prvním z nich je novela zákona o ochraně ovzduší, kterou bude zrušena povinnost přimíchávání biosložky do pohonných hmot, což sníží cenu benzinu i nafty. Jsem tedy rád, že mohu konstatovat, že jeden z Vašich požadavků byl splněn.

Dalším vládou navrženým a odsouhlaseným řešením nastalé situace je úleva drobným podnikatelům a firmám prostřednictvím zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun. Podnikatelé tak již nebudou muset hradit dubnové zálohy silniční daně za první čtvrtletí.
A třetím návrhem, který vzešel z předmětného jednání vlády, je příslušnými orgány zavedený systém kontrol marží u distributorů i prodejců pohonných hmot, jenž má odhalit případnou snahu o umělé zvyšování cen pohonných hmot. Pokud marže obchodníků porostou a budou uměle zvyšovat ceny, je vláda připravena zasáhnout.
Výše uvedené návrhy mohou okamžitě pomoci ochránit úspory a finanční prostředky občanů a současně tato opatření neúměrně nezatíží státní rozpočet. Nyní tyto vládní návrhy projedná Poslanecká sněmovna ČR. V tuto chvíli proto vláda nebude přijímat další opatření ve smyslu snížení spotřební daně u pohonných hmot na minimum ani snížení DPH z pohonných hmot.

Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že jsem připraven jednat s představiteli ostatních evropských zemí o společném a solidárním postupu při čelení dopadům války na Ukrajině, a to nejen v ekonomické rovině.