Přibrzděme cyklolobby ! Senátní akce, odstup 1,5 m

  • FB
    sdílej nás
  • INS
    sleduj nás
  • YTB
    odebírej nás

V příštím týdnu se naskytne každému z nás příležitost udělat něco pro to, aby byl život lepší. Nemyslím tedy nechat se napíchat nebo nosit roušku, myslím dočasně pohřbít jeden šílený nápad cyklistické lobby.

V senátu leží tisk 95, který obsahuje novelu zákona č. 361/2000 Sb., který obsahuje kromě dalších libůstek populární nesmysl, týkající se stanoveného minimálního bočního odstupu při předjíždění cyklisty. Tématu jsme se již věnovali zde.

Pro pořádek, abychom byli přesní, znění navrhované změny zákona je následující:

(6) Řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, jestliže by nedodržel bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.“

Většina internetových komentátorů návrh špatně chápe. Nejedná se o zavedení povinného odstupu při předjíždění cyklisty, ale o zavedení zákazu předjíždění cyklistů, jestliže by řidič nedodržel bezpečný boční odstup. Dále se zavádí právní fikce, že bezpečný odstup je minimálně 1,5 metru.

Vliv tohoto ustanovení na plynulost dopravy byl již dostatečně rozebírán ze všech možných úhlů, přičemž v oficiálních médiích polemika vždy končila tak, že pokud by to všichni dodržovali, tak se plynulost dopravy jednoznačně nezlepší, ale hlavní je, aby se cyklisté cítili bezpečně, protože to je hlavní. Já do tohoto tématu nebudu zabředávat, ostatně myslím, že si na to každý racionálně uvažující člověk udělá názor sám, pouze připomenu, že povinnost udržovat dostatečný boční odstup od cyklisty je v zákoně obsažena jíž nyní (bez právní fikce bezpečného odstupu číselně daného v metrech) a případů nehod řidičů motorových a nemotorových vozidel způsobených řidičem motorového vozidla jsou jednotky ročně, takže vliv na bezpečnost cyklistů nebude velký ani kdyby to všichni dodržovali.

Podíváme se na to, co se stane těm, co to dodržovat nebudou. Což, dovolím si tvrdit, bude většina řidičů několikrát denně. Předjíždění progresivistické silniční posvátné krávy s odstupem 1.5 metru v současném provozu není reálné. Jak jsem uvedl, hmotněprávně jde o zákaz předjíždění. Nedodržení této povinnosti budou policie a správní orgány kvalifikovat jako přestupek podle § 125c odst. 1 pís. f) bodu 7 zákona, a za tento přestupek je podle § 125c odst. 5 pís. d) ukládána pokuta od 5000 Kč do 10000 Kč, současně se řidiči zaznamená 7 trestných bodů v bodovém hodnocení řidiče. Dále, a to je nejpodstatnější, podle § 125c odst. 6 pís. b) je automaticky uložen zákaz řízení na dobu od šesti měsíců do jednoho roku.

Na internetu se lze často setkat s názorem, že povinnost je nevymahatelná, protože odstup je dán v metrech a neexistuje postup, jak změřit odstup mezi vozidly, tedy mezi okraji automobilu a jízdního kola. Nicméně tomu budu oponovat. V pohodě bude stačit, když si policie počká v nějakém úseku, kde je vozovka užší než nějakých 3,5 metru (obvyklá šířka místních komunikací je právě 3,5 metru). Ze známé šířky vozidla a vozovky pak vyplyne, že vzdálenost mezi vozidly musela být menší než 1,5 metru. Sice bude chybět údaj o tom, kolik to přesně bylo, ale bude dostatečná jistota o tom, že to bylo méně než 1,5 metru, a správní orgán stanoví pokutu na spodní hranici rozpětí sankce, tedy 5000 Kč, 7 bodů a 6 měsíců zákaz činnosti. Tento postup ustojí soudní přezkum.

Poslanec Dolínek (ČSSD), který v zakázce cyklofašistů tuto novelu „pronesl“ parlamentem, uvedl: „„Pokud bude obecně platit, že bezpečný odstup je minimálně 1,5 metru, policie toto prokazovat nebude muset. Bude jí stačit prokázat, že v konkrétním případu tento odstup dodržen nebyl.“ A zde je nutné připustit, že ta cyklofašistická sociálnědemokratická děvka má pravdu. Z ničeho neplyne, že by správní orgán musel přesně zjišťovat, kolik to bylo, stačí s přiměřenou jistotou dokázat porušení zákona. Jako důkaz tak postačí video, že v daném místě k předjíždění došlo, stejně tak s trochou procesních komplikací bude stačit svědecká výpověď policisty nebo dokonce bonz od uvědomělého cyklisty.

Suma sumárum, podmínky pro hon na řidiče jsou vytvořeny. Postačuje najít vhodné místo, kde je dostatečný provoz cyklistů a dostatečně úzká komunikace, například populární dělící ostrůvek, a pětilitry budou lítat vzduchem. Co ještě včera bylo normální, to ode dne, kdy zákon vstoupí v platnost, bude trestáno stejně jako předjíždění v nepřehledném místě se zákazem předjíždění. Předjetí cyklisty o pár centimetrů blíže a máte dojezděno. Jen těžko se lze domnívat, že by autoři novely (tím je právník Tomáš Kindl, poslanec Dolínek zde posloužil jen jako nosič vody) zjevnou nepřiměřenost sankce neuvědomili, návrh tedy v sobě skrývá s nefalšovanou cyklofašistickou poťouchlostí skryté „dračí vejce“.

Nevěřte tomu, co zastánci novely říkají, tedy že jim jde o edukaci, prevenci nebo že se budou postihovat jen případy extrémního porušení zákona. To oni říkají vždy, když potřebují prosadit nějakou drakonickou změnu legislativy. Je to stará obehraná písnička a doufám, že se nenajde pitomec, který by tomu uvěřil. Pořád dokola posloucháme, že je třeba zatočit s piráty silnic, zatímco přestupková oddělení plní důchodci, kteří se pirátsky řítili tunelem Mrázovka rychlostí 54 km/h. Kdyby chtěli skutečně senzibilizovat veřejnost, edukovat a působit preventivně, nevím jak vyjmenovat všechny tyhle aktivistické bláboly, tak lze jistě volit jiné cesty než pomocí drakonických pokut, zákazů činnosti a vysokých bodových sankcí.

To by byly ty horší zprávy.

Nyní ta lepší.

Pokud se to svinstvo povede ze senátu vrátit do sněmovny, bude s tím na nějakou dobu utrum. Sněmovna to nestihne znovu projednat a cyklofašisté si budou muset počkat, zda se naplní ty cinklé předvolební průzkumy a vyhraje koalice digitálních a komunálních zlodějů, známá dnes jako PIR+STAN. Až se tohle stane, tak se budeme muset připravit na větší porci fašistické legislativy a kriminalizace jízdy autem, ale zatím zůstaňme u toho, co můžeme ovlivnit teď.

V Senátu to není docela beznadějné. Jednak se dvojice senátních výborů vyslovila pro vrácení těch sraček do sněmovny (VHZDUPV), ale především existuje několik senátorů, kterým vadí právě ta nepřiměřená sankce a přijdou s pozměňovacím návrhem, aby porušení shora citovaného ustanovení bylo podřazeno pod skutkovou podstatu jiného přestupku, konkrétně třeba pod § 125c odst. 1 pís. k). To je nakonec jedno, podstatné je, že argumentaci o přiměřenosti a výši sankci jsou senátoři přístupní a podstatné je, aby se to svinstvo vrátilo.

Návrh je zařazen jako bod 13 na 12. schůzi Senátu, která začíná ve středu 9.6. a pomoci potřebujeme s věcí, která není banální. Senátoři by měli dostat feedback i z druhé strany, protože na nich momentálně masivně klečí cyklolobby, jako například právník Tomáš Kindl, který hrozící sankce úmyslně a bezdůvodně bagatelizuje a přesvědčuje všechny okolo, že je to „jen jako“ a že nikdo ve skutečnosti sankcionován nebude. Mlčící většina je jako obvykle mlčící většinou a to i přesto, že čím dál více lidem leze cyklistická arogance a nekázeň krkem.

Prosím tedy, ponechte na chvíli stranou komfortní zónu a oslovte vašeho senátora. Nikdo to za nás neudělá, zatímco druhá strana se činí.

Za tímto účelem jsme připravili text, který ovšem můžete libovolně upravit.

Vzor dopisu (ODT, 24 kB)

Prakticky má význam oslovovat senátora jen ve vašem volebním okrese. Dá se to dělat mailem, nebo písemně. Spíše bych doporučoval volit mail a odeslání v neděli nebo pondělí, aby to příslušné sekretariáty stačily zpracovat. Ještě účinnější pochopitelně je, pokud máte kontakt na některého senátora a přímý přístup k němu.