Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, č.j. MHMP-1223642.2020.O4.Kf

Příklad vyhrazeného pruhu
 • FB
  sdílej nás
 • INS
  sleduj nás
 • YTB
  odebírej nás

Dne 6.9.2020 jsme za náš spolek odeslali připomínky k návrhu opatření obecné povahy, č.j. MHMP-1223642.2020.O4.Kf
Navrhovaná opatření, týkající se úpravy legislativy v oblasti vyhrazených jízních pruhů, jsou v rozporu s principem přiměřenosti, který představuje výchozí princip pro výkon veřejné správy.

 • Obsah našich připomínek je v pdf. příloze.
   
 • Dne 10.11.2020 doplňujeme obdržené vydání opatřené obecné povahy, včetně vypořádání našich připomínek